Izterjava dolga je lahko korak k poslovni uspešnosti organizacije

Vse pogosteje smo priča, ko podjetja, ki sicer dobro in vestno poslujejo, zaidejo v finančne težave. Ker čas krize še ni minil, si tovrstnih težav, zlasti na dolgi rok, ne moremo in ne smemo privoščiti. Podjetniki se zaradi tega velikokrat sprašujejo, kako do denarja, ki jim pripada po opravljeni storitvi, oziroma kako do poplačila?

Odgovorov seveda ni prav veliko in bolje bi bilo, da do tovrstnih težav ne bi prihajalo. Ker pa želimo, da z dolžnikom ostanemo še naprej v dobrih poslovnih odnosih, je bolje, da se ne poslužujemo kakšnih nepredpisanih metod. Najučinkovitejša metoda, da pridete do denarja, ki vam ga dolžnik dolguje, je mirna izterjava dolga.

Seveda vam bomo najprej predlagali, da preden se odločite za poslovanje z določenim partnerjem, vedno preverite njegovo plačilno sposobnost in položaj na trgu ter se s tem do neke mere obvarujete pred morebitnimi neplačili. Vendar tudi to ni vedno zagotovilo, kajti včasih se enostavno morate spustiti tudi v manj varne vode oziroma v bolj tvegane posle.

Kako potekajo izterjave dolga?

Izterjave so lahko notranje ali zunanje. Notranja je tista, katero sproži in vodi podjetje samo, torej upnik. Pri tovrstni izterjavi podjetje pošlje pisno obvestilo dolžniku. V primeru neuspešnosti pa se opravi tudi telefonski klic. Pomembno pa je, da so vsa ta obvestila poslovno korektno naravnana, kajti verjetno si želite ohraniti poslovne stike tudi v prihodnosti. Razlogi za neplačevanje so različni. Lahko, da je dolžnik zapadel v krizo. Lahko, da je tudi sam upnik na drugi strani. S tem je veriga sklenjena. Tako, da je pri izterjavi potrebno biti pozoren, čeprav je včasih to zelo težko. Ker pa notranja izterjava podjetju vzame bistveno preveč časa, se je bolje odločiti za zunanjo izterjavo dolga. To pa pomeni, da upnik najame ustrezno podjetje oziroma agencijo, ki se ukvarja z izterjavo. Agencija bo poskrbela, da bo izterjava potekala čim hitreje, poskrbela bo za vse formalnosti, ki bi vam kot upniku vzele bistveno preveč časa in bi se s tem posledično preveč obremenjevali. Najem agencije je torej velika časovna prednost. Vi pa se bosta lahko mirno naprej posvečali vašim poslom.