Javne dražbe nepremičnin in premičnin

javna dražbaJavne dražbe se v večini primerov izvršijo zaradi tega, ker ima lastnik nepremičnine ali premičnine določene dolgove, ki jih je lastnik primoran poravnati, vendar nima zagotovljenih finančnih sredstev. Čeprav so javne dražbe dostikrat ugodno izhodišče za kupce, ki na njih kupujejo, se za njimi skrivajo grenke zgodbe posameznikov, ki jih je finančna situacija potisnila na sam rob prepada.

Javne dražbe so čedalje bolj pogoste tudi v Sloveniji in če so pred nekaj leti potekale »na skrivaj«, imate danes na voljo kar nekaj spletnih strani, ki vam bodo postregle z informacijami o prihajajočih dražbah. Obstajajo bistvene razlike med dražbami, kjer se dražijo premičnine in tistimi, kjer so na dražbi nepremičnine.

V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj napotkov in razlik, ki veljajo za ta dva tipa dražb.

Javne dražbe, na katerih boste kupovali vozilo ali katero drugo premičnino, so v osnovi veliko manj zakomplicirane od nepremičninskih dražb. Določena je izklicna cena in minimalni dvig, premičnina je nato prodana najboljšemu ponudniku, ki mora kupnino poravnati na licu mesta. Po opravljeni dražbi in nakupu reklamacija ni možna.

Če se potegujete za nepremičnino, je zadeva bolj kompleksna. Najprej morate priložiti potrdilo, da ste državljan RS, ob tem pa morate zagotoviti tudi varščino, ki znaša 10 % od izklicne cene.  Cene nepremičnin, ki so na dražbah, se ne razlikujejo bistveno od njihove realne tržne vrednosti (pri premičninah je ta zgodba popolnoma drugačna). Potem, ko na dražbi kupite nepremičnino, ki je bila prej v zasebni lasti, ima dotedanji lastnik pravico v njej bivati še 3 leta, če pa so v njen podnajemniki, za njih še zmeraj velja enaka pogodba, kot je bila sklenjena s prejšnjim lastnikom. Z poslovne prostore veljajo drugačna pravila.

Če se boste javne dražbe udeležili prvič, s sabo vzemite izkušenega dražitelja, ki bo speljal celotno dražbo v vašo korist.