Osebni stečaj

Ko vaši dolgovi presežejo vaše zmožnosti odplačevanja, je ena izmed rešitev, ki vam lahko pomaga iz začaranega kroga, osebni tečaj. Zaradi recesije, ki je prizadela veliko Slovencev, je statistika precej zaskrbljujoča, saj se za razglasitev osebnega stečaja odloča vse več ljudi.

Kakšni so osnovni pogoji za osebni stečaj?

Če več kot 2 meseca zamujate s plačilom obveznosti ali pa če vaši dolgovi presegajo vrednost vašega premoženja, potem imate izpolnjena oba osnovna pogoja za osebni stečaj.  Še do nedavnega ste morali za razglasitev osebnega stečaja sodišču plačati 2300 € predujma, od l. 2013 to ni več potrebno. Kriti morate samo stroške priprave dokumentacije (če vam to pripravi izbrano podjetje, ki se ukvarja z osebnimi stečaji) ter overitve pri notarju, ki znašajo med 15 in 20 €.

Dokumentacija, ki jo potrebujete za osebni stečaj

osebni stečajDokumentacija je precej osnovna: potrebujete kopijo osebne izkaznice , davčno številko in izpisek prilivov ter odlivov na vaš TRR v obdobju zadnjih treh mesecev. Če ste zaposleni, morate predložiti zadnje tri plačilne liste.  Ker se vaše premoženje smatra kot vaša stečajna masa, iz katere boste nato poplačali upnike, morate predložiti seznam osebnega premoženja ter seznam vaših upnikov. Vedeti morate, da lahko osebni stečaj razglasite tu v primeru, ko nimate osebnega premoženja.

Ko enkrat sprožite postopek za osebni stečaj, poti nazaj več ni

Iz vašega osebnega premoženja (v kolikor ga imate), boste poplačali dolgove, a samo tiste, ki so nastali do sprožitve tečajnega postopka. Stečajni upravitelj, ki bo upravljal z vašim premoženjem, vam bo pustil najbolj nujen delež, ki je potreben za vaše preživetje.  Postopki običajno trajajo 2 do 5 let, kar je za marsikoga zelo dolga doba čakanja na boljši jutri.

In ko se enkrat odločite za osebni stečaj, se morate obvezati, da ne boste zapadli v nove dolgove. Vsekakor je potrebno dobro razmisliti, če je to za vas najboljša izbira!