Podjetništvo

Ne samo, da je podjetništvo razvoj poslovnih priložnosti, je tudi način življenja. S podjetniškim znanjem lažje identificiramo in razvijamo poslovne modele ter dobimo odgovore na izzive pri vodenju lastnega ali družinskega podjetja. Prav tako tudi ponuja spoznanja, kako uspešno razviti podjetniško kulturo v velikih podjetjih in kako majhnim podjetjem pomagati pri iskanju optimalnih rešitev.

Izraz podjetnik je francoskega izvora, in sicer »entre-prende« kar pomeni »nekaj podvzeti«. Angleški izraz »entrepreneur« pa pomeni »vmesnik« ali »posrednik«. V ekonomskem smislu bi lahko podjetništvo opisali kot ustvarjanje vrednosti, ki predstavlja ustvarjanje čim večje možne razlike med vrednostjo uporabljenih sredstev (input) in vrednostjo izdelkov in storitev (output). Razlika med njima pa pripelje do dobička, ki ima v podjetništvu precejšno težo. Podjetništvo lahko opredelimo tudi kot proces ustvarjanja nečesa novega in prevzemanja teko nagrad kot tudi tveganja. Potrebno je biti pazljiv, saj se izraz podjetnik v ekonomskem smislu razlikuje od podjetnika v psihološkem smislu.

podjetništvoUstanovitev svojega lastnega podjetja je zares ena izjemno pozitivna priložnost vsakega posameznika, ki se za to odloči. Podjetništvo lahko prinese veliko nagrad, saj se imamo možnost samoaktualizirat, je več svobode, možnost imamo izbirati svoje sodelavce, pride do dviga samozavesti ter tudi do potencialnih velikih zaslužkov. Vendar je v svetu podjetništva realnost malo drugačna, vsekakor je pot do vseh teh nagrad izjemno težka. Z veliko volje in truda, z odrekanjem in nazadnje tudi z nekaj sreče lahko uspemo v podjetništvu.

Po raziskavah sodeč, je dejstvo da 9 od 10 podjetij propade, zato se v podjetništvo ne smemo podati preveč naivno. Na poti do doseganja vseh koristi in nagrad podjetništva, je veliko izzivov, učenja in neprespanih noči. V prvih letih podjetništva lahko podjetništvo označimo predvsem z besedno zvezo »znoj in solze«. Pred podjetniško potjo je dobro narediti zares dober in ustrezen poslovni načrt. Smiselno je, da pred ustanovitvijo svojega lastnega podjetja postanemo podjetni.