Javne dražbe nepremičnin in premičnin

Javne dražbe se v večini primerov izvršijo zaradi tega, ker ima lastnik nepremičnine ali premičnine določene dolgove, ki jih je lastnik primoran poravnati, vendar nima zagotovljenih finančnih sredstev. Čeprav so javne dražbe dostikrat ugodno izhodišče za kupce, ki na njih kupujejo, se za njimi skrivajo grenke zgodbe posameznikov, ki jih je finančna situacija potisnila na […]