Toplotne črpalke voda voda

toplotne črpalke

Eden najbolj energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov predstavljajo toplotne črpalke voda voda, ki za svoje delovanje izkoriščajo energijo podtalnice. Podtalnica je najbolj neobčutljiva na spremembe zunanje temperature, kar pomeni, da skozi celo leto zagotavlja sorazmerno konstanten temperaturni nivo (med +7 in +12 C) in posledično visok izkoristek energije. Višja kot je temperatura podtalnice, učinkoviteje je tudi delovanje sistema.

Pred začetkom projekta postavitve toplotne črpalke voda voda, je potrebno pridobiti vodno dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, prav tako pa je potrebno pred začetkom del kemično analizirati vodo. Da lahko izkoristimo podtalnico, je potrebno ob zgradbi izvrtati v zemljo dve vrtini, za črpanje in vračanje podtalnice. V prvo vrtino vstavimo cev s potopno črpalko. Med obratovanjem črpalka potiska vodo skozi toplotno črpalko, ki ji odvzame toplotno energijo in jo ohlajeno za nekaj stopinj vrača po drugi, med 15 in 20 metrov oddaljeni vrtini nazaj v podtalnico. Pomisleki o ekološki primernosti so odveč, saj podtalnici s tem nikakor ne zmanjšujemo kvalitete, le ohlajeno jo vračamo nazaj v podtalne bazene, kjer pa se kljub nižji temperaturi, zelo hitro vrne v prvotno stanje.

Poleg segrevanja v mrzlih dneh, je podtalnica tudi izvrsten vir hladu v poletnih mesecih, saj lahko z majhno dogradnjo sistema ogrevanja s toploto podtalne vode, poleti skoraj zastonj ohladimo prostore.

Odlika tovrstnih toplotnih črpalk je torej poleg visokega prihranka pri ogrevanju, tudi možnost samostojne uporabe skozi vse leto brez kakršnihkoli pomoči drugih virov ogrevanja.