Toplotne črpalke zrak voda

Toplotne črpalke zrak voda so najcenejša vrsta toplotnih črpalk, ki omogočajo enostavno in poceni vzdrževanje. Zrak je vir toplote, ki ga ne moremo izčrpati, saj je povsod na voljo. Tudi, ko zunanja temperatura naraste do -20°C, najsodobnejše izvedbe toplotni črpalk zrak voda omogočajo primerno ogrevanje. Toplotna črpalka lahko izkorišča toploto zunanjega in notranjega zraka. Običajno je najprimernejše mesto za izkoriščanje toplote notranjega zraka klet, kjer vzdržujemo stalno temperaturo 3°C. Kot drugo najprimernejše mesto, ki omogoča toplotni črpalki zrak voda izkoriščanje notranjega zraka pa je podstrešje, kjer načeloma temperatura zraka ne pade pod ničlo.

Toplotne črpalke zrak voda običajno lahko samostojno pokrivajo toplotne izgube objekta do zunanje temperature -5°C, ko pa pade pod to temperaturno mejo pa je potrebno koristiti drugi ogrevalni vir, ki lahko deluje samostojno ali pa je povezan s samo toplotno črpalko. Pri zunanjih temperaturah, ki dosegajo temperature nižje od 5°C pod ničlo je mogoče pokriti več kot 90% toplotnih potreb hiše z delovanjem toplotne črpalke.

Pri toplotni črpalki zrak voda je obvezen hranilnik toplote, saj se potrebna energija za odtaljevanje uparjalnika vzame iz ogrevalnega kroga, tako se izognemo temu, da bi se toplotna črpalka prepogosto vklapljala.

toplotnacrpalkaToplotno črpalko zrak voda je možno uporabljati tudi za ogrevanje sanitarne vode, saj je sama črpalka tako izvedena, da je nameščena na grelnik vode. Ogreje lahko tudi do 1400 litrov vode na dan. Ekonomična prednost, ki predstavlja največjo vrednost te vrste toplotne črpalke je, da porabi trikrat manj električne energije kot klasični električni grelci oziroma grelniki. S segrevanjem vode na maksimalno 55°C dosežemo, manj nalaganja vodnega kamna in manjše toplotne izgube v hranilniku vode in ceveh.

Poznamo tudi tako imenovano reverzibilno toplotno črpalko zrak voda, ki pa omogoča hlajenje in ogrevanje. Hlajenje je lahko stensko, stropno ali talno, temperatura hlajene vode pa mora biti nad točko rosišča.