Učenje v šoli in zunaj nje

učenje

Z učenjem se večinoma srečujemo v šolah, kjer so že otroci izpostavljeni obveznemu šolskemu delu. Po osnovni šoli se mladi večinoma odločijo za nadaljevanje šolanja, v tem času in kasneje pa se odpre še veliko dodatnih možnosti za učenje. Predvsem odraslim so na voljo tečaji in druge vrste prilagojenih izobraževanj, vseskozi pa je možno samostojno učenje in pridobivaje raznih uporabnih veščin.

Šola ponuja širok spekter znanj, ki služi osnovni razgledanosti in zagotavlja dovolj znanja za življenje v sodobni družbi. A pri tem je učenje precej površinsko in pregledno, kar je za ta namen in obliko izobraževanja seveda edino ustrezno, za tiste, ki želijo izvedeti kaj več, pa ne ravno zadostno. Ena izmed možnosti za radovedneže je nadaljevanje na višjih stopnjah formalnega izobraževanja, ki je priljubljena pot za tiste, ki iščejo kariero na ponujenih področjih.

Učenje zunaj šole je bolj primerno za tiste, ki se ne morejo tako posvetiti formalnemu izobraževanju. Predvsem to velja za tiste, ki nimajo časa ali zadostnega interesa, da bi večji del svojih dni posvetili učenju. Namesto tega se raje odločajo za tečaje, bodisi vodene bodisi samostojne, ki so odlična pot do znanja na številnih področjih. Takšne vrste učenje ne služi le znanju, temveč je potrdilo s tečajev vedno bolj cenjena valuta pri iskanju dela, kjer se bolj kot formalna izobrazba iščejo znanja in izkušnje.

Nenazadnje pa je učenje celoživljenjski in stalni proces. Učimo se na vsakem koraku, vsak drobec informacij pa je potencialno uporaben, na j bo pridobljen v organiziranem procesu ali pa zgolj naključno.