Vodenje postopka nakupa podjetja

Nakup podjetja predstavlja prelomno točko v življenjskem ciklu vsakega podjetja in ima lahko dolgoročne posledice. Zato je zelo pomembno, da je postopek nakupa podjetja izpeljan učinkovito in strokovno. Slabo vodenje teh postopkov ima namreč praviloma za posledico lahko preplačilo lastniškega deleža pri nakupu podjetja. Dodana vrednost profesionalno vodenega in koordiniranega postopka nakupa podjetja pa ni zgolj v končnem finančnem izkupičku, temveč se pogosto kaže tudi v uspešnem zaključku transakcije, ki bi sicer obstala na mrtvi točki.

nakup podjetjaKončni rezultat je pri nakupu podjetja odvisen od načrtovanja in izvedbe vseh faz nakupne transakcije. Najprej je potrebno pregledati potencialne naložbene priložnosti ter identificirati tiste, ki ustrezajo preferencam investitorja. Nato se v nadaljevanju nakupne transakcije odvija več faz, od spoznavanja potencialne nakupne priložnosti, vrednotenja nakupne priložnosti, oddaje morebitnih ponudb za nakupno priložnost, do pogajanj in dogovora s prodajalcem glede pogojev nakupno-prodajne transakcije. Ko se nakupna transakcija uspešno izvrši, potem navadno sledi konsolidacija in racionalizacija poslovanja.

Najpomembnejše aktivnosti postopkov nakupa podjetja so naslednje:

 • seznanitev s potrebami in željami investitorja ter določitev ciljev postopka,
 • sistematična analiza in identifikacija potencialnih ciljnih podjetij glede na strateške potrebe in zahteve investitorja,
 • vzpostavitev stika z izbranimi ciljnimi podjetji in pridobitev ustreznih informacij,
 • izvedba skrbnega pregleda ter analiza ključnih tveganj,
 • vrednotenje ciljnega podjetja,
 • oblikovanje ponudbe za transakcijo,
 • pogajanja in strukturiranje transakcije,
 • izpeljava transakcije in zaključitev postopka.

Kupec in prodajalec se morata najprej sporazumeti o izbiri primerne tehnike nakupa podjetja. O prodaji in nakupu podjetja govorimo, ko kupec na podlagi sklenjene prodajne pogodbe pridobi nadzor nad ciljnim podjetjem. To pomen, da je prevzel podjetje.

Pred odločitvijo za nakup določenega podjetja, mora kupec oceniti ali posel, v katerega se namerava podati dobro pozna:

 • kje v poslu so dobički in kako jih povečati,
 • kje se izgubi največ kapitala in kako to izgubo minimizirati,
 • kje v poslu so težave in kako jih rešiti,
 • kako storitev oziroma izdelek učinkovito uveljaviti na trg.